R. Fonte dos Escudeiros 58, 2135-076 Samora Correia, 葡萄牙海拔高度多少米

经度: -8.875730400000066, 纬度: 38.9356639

海拔: 7米, 气压: 101KPaR. Fonte dos Escudeiros 58, 2135-076 Samora Correia, 葡萄牙的等高线地图:(点击载入动态地图)

R. Fonte dos Escudeiros 58, 2135-076 Samora Correia, 葡萄牙的海拔等高线地图

搜索其他地方的海拔


海拔相关知识

最近查询