Keihokushuzancho, Ukyō-ku, Kyoto, Kyoto Prefecture 601-0251日本海拔高度多少米

经度: 135.63215249999996, 纬度: 35.1553744

海拔: 245米, 气压: 98KPaKeihokushuzancho, Ukyō-ku, Kyoto, Kyoto Prefecture 601-0251日本的等高线地图:(点击载入动态地图)

Keihokushuzancho, Ukyō-ku, Kyoto, Kyoto Prefecture 601-0251日本的海拔等高线地图

搜索其他地方的海拔


海拔相关知识

最近查询