19 Senjuhashidochō, Adachi-ku, Tōkyō-to 120-0038日本海拔高度多少米

经度: 139.7960511, 纬度: 35.7412604

海拔: 4米, 气压: 101KPa19 Senjuhashidochō, Adachi-ku, Tōkyō-to 120-0038日本的等高线地图:(点击载入动态地图)

19 Senjuhashidochō, Adachi-ku, Tōkyō-to 120-0038日本的海拔等高线地图

搜索其他地方的海拔


海拔相关知识

最近查询