Pashupati Nath Road 44621, Kathmandu 44600尼泊爾海拔高度多少米

经度: 85.3485809, 纬度: 27.71062

海拔: 1317米, 气压: 86KPaPashupati Nath Road 44621, Kathmandu 44600尼泊爾的等高线地图:(点击载入动态地图)

Pashupati Nath Road 44621, Kathmandu 44600尼泊爾的海拔等高线地图

搜索其他地方的海拔


海拔相关知识

最近查询