Rruga unaza e madhe (Outer Ring Road, by the artifical lake), Tiranë 1001阿尔巴尼亚海拔高度多少米

经度: 19.813481, 纬度: 41.3074028

海拔: 123米, 气压: 100KPaRruga unaza e madhe (Outer Ring Road, by the artifical lake), Tiranë 1001阿尔巴尼亚的等高线地图:(点击载入动态地图)

Rruga unaza e madhe (Outer Ring Road, by the artifical lake), Tiranë 1001阿尔巴尼亚的海拔等高线地图

搜索其他地方的海拔


海拔相关知识

最近查询